–    zgłoszenie rozpoczęcia prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
–    karczowanie działki
–    budowa tymczasowej drogi oraz placu składowego
–    zabezpieczenie terenu budowy tymczasowym ogrodzeniem
–    przygotowanie zaplecza socjalnego
–    zasilenie budowy w prąd przez rozdzielnicę budowlaną
–    zasilenie budowy w wodę
–    zabezpieczenie materiałów, magazyn
–    wytyczenie budynku przez uprawnionego geodetę
–    wykonanie ławic
–    przeniesienie rzędnych osi oraz repera
–    badania geotechniczne gruntu
–    prace ziemne
–    wyliczenie materiałów budowlanych
–    zamawianie materiałów budowlanych
–    koordynacja dostaw oraz ilości
–    wykonanie prac ciesielskich
–    wykonanie prac zbrojarskich
–    wykonanie prac murarskich
–    wykonanie prac betoniarskich
–    wykonanie prac izolacyjnych
–    wykonanie prac hydraulicznych
–    rozliczanie robót, materiałów, transportu, kaucji, wypożyczalni itd.
–    wynajem szalunków, rusztowań, maszyn i urządzeń
–    zakup niezbędnej chemii budowlanej
–    kontenery gruzowe, śmieciowe
–    czuwanie nad harmonogramem prac
–    zabezpieczenie ciągłości dostawy materiałów
–    BHP, barierki tymczasowe, zakrycie otworów w stropie
–    uporządkowanie budowy po zakończeniu prac
–    sporządzenie protokołów częściowych oraz końcowego