–    wyburzanie budynków i budowli
–    segregacja i utylizacja materiału rozbiórkowego
–    usuwanie karp
–    niwelacja terenu
–    prace melioracyjne
–    odwodnienie, sączki
–    zgarnianie humusu
–    wykopy pod fundamenty i piwnice
–    wykopy pod zbiorniki, szamba
–    wykopy pod przyłącza
–    transport urobku
–    wywóz śmieci
–    dostawa kruszywa do podbudowy